Zavolajte nám: 0917 882 346

Inžiniering

Pokiaľ nechcete strácať čas vybavovaním rôznych povolení k stavbe na úradoch radi Vám ponúkneme naše služby v oblasti inžinieringu.

Inžiniering predstavuje zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k stavbe.

Zabezpečujeme kompletnú inžiniersku činnosť (služby) v stavebníctve smerujúcu k vydaniu:

  • územného rozhodnutia,
  • stavebného povolenia
  • kolaudačného rozhodnutia,
  • stavebného dozoru,
  • zmlúv potrebných k pripojeniu na inžinierske siete,
  • povolení potrebných na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie),
  • povolenia k odstráneniu stavby,
  • odňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
  • búracieho povolenia.