Zavolajte nám: 0917 882 346

O nás

BytSpráva ZÁHORIE

logo_260Spoločnosť BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o. vznikla v roku 2009. Od založenia spoločnosti sa naša činnosť zameriavala na dobrovoľné dražby a sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Od roku 2018 sme našu činnosť rozšírili o správu bytového a nebytového fondu a inžiniersku činnosť.

Ponúkame Vám:

  • správu bytových domov, nebytových priestorov a polyfunkčných objektov. Našou prioritou je poskytnúť komfortné a bezproblémové bývanie s dôrazom na spokojnosť našich klientov;
  • Vykonanie dobrovoľných dražieb na návrh správcovských spoločností, spoločenstiev vlastníkov, bytových družstiev, ako aj na návrh záložných veriteľov;
  • Inžiniersku činnosť – vybavenie územných, stavebných, búracích a kolaudačných povolení, vyňatia pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v  zastavanom území (intravilán), aj mimo zastavaného územia(extravilán);
  • Realitnú činnosť – sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.