Zavolajte nám: 0917 882 346

1-izbový byt Košice – Južné Mesto

Naša značka: DD 09/2017
56.250€
Izba: 1 Kúpeľňa: 1 Poschodie: 2 PSČ: 04001

Naša značka:  DD 09/2017
Poradie dražby:  prvé kolo
Navrhovateľ dražby: ALTERING, s.r.o., Mierové nám. 10A, 901 01  Malacky
Dražobník: Dražobná EPPA, s.r.o.
Znalecká hodnota: 62.500,00 €
Kontaktná osoba: Andrea Kubecová, mobil: 0917 882 346, email: drazobnaeppa@gmail.com
Miesto konania dražby: 

Dátum a čas konania dražby: 

Termín obhliadky č. 1: 
Termín obhliadky č. 2: 
Dražobná zábezpeka: 

Najnižšie podanie: 

Označenie, opis a stav predmetu dražby: 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Južné Mesto,  zapísané na Okresnom úrade Košice, katastrálny odbor na LV č. 12289.

Mapa lokality

BytSpráva ZÁHORIE

BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o. Záhorácka 5 901 01 Malacky IČO: 45296456 DIČ: 2022944990

Zobraziť profil

Kontakt

Ďalšie dražby