Zavolajte nám: 0917 882 346

3-izbový byt Spišská Nová Ves

Naša značka: DD 05/2017
Rozmer nehnuteľnosti: 75  Obytná plocha: 69  Izba: 3 Kúpeľňa: 1 Rok výstavby: 1958 Poschodie: 3 Pivnica: 1 Materiál: tehla PSČ: 052 01

Naša značka:  DD 05/2017
Poradie dražby:  prvé kolo
Navrhovateľ dražby: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu   s. č. 294 na ul. Rázusova 28, 30, 32, 34, 36, 38 v Spišskej Novej Vsi,

zast.: POLYTOP SNV, s.r.o., Hanulova 7, 052 01  Spišská Nová Ves 
Dražobník: Dražobná EPPA, s.r.o.
Znalecká hodnota: 41.300,00 €
Kontaktná osoba: Andrea Kubecová, mobil: 0917 882 346, email: drazobnaeppa@gmail.com
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ľubomíra Ondova, Letná 47/41, 052 01  Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania dražby: 29.09.2017 o 14.00 hod.

Termín obhliadky č. 1: 14.09.2017 o 16.30 hod.
Termín obhliadky č. 2: 15.09.2017 o 10.30 hod.
Dražobná zábezpeka: 11.000,00 €

Najnižšie podanie: 37.170,00 €

Označenie, opis a stav predmetu dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišská Nová Ves, zapísané na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na LV č. 6810. Byt sa nachádza v bytovom dome na Rázusovej ulici v blízkosti centra mesta. Bytový dom má šesť vchodov, prístup k bytovému domu je po chodníku a autom po miestnej asfaltovej komunikácii s možnosťou parkovania v blízkosti bytového domu.

Jedná sa o štvorpodlažný murovaný objekt. Podzemné podlažie slúži ako technické podlažie, kde sa nachádzajú pivnice, práčovňa, kočikáreň a podobne. Nadzemné podlažia slúžia ako obytné podlažia. V každom vchode do bytového domu je schodisko, výťah sa tu nenachádza. Celkový počet bytov v bytovom dome je 39, vo vchode, kde sa nachádza ohodnocovaný byt je spolu 6 bytov. Pri vstupe do bytového domu je elektrický vrátnik. Bytový dom je murovaný z tehál. Strecha bytového domu je sedlová, zakrytá pôvodnou strešnou krytinou z pálenej škridly. Vonkajšia úprava stien je vápenná hladká omietka, čiastočne poškodená a zvetralá. Vo vstupnej časti, na podestách a medzipodestách je  pôvodná podlaha z keramickej dlažby. Schodisko je montované s povrchovou úpravou liate terazzo, v pivnici je cementový poter. Úprava vnútorných povrchov je vápenná omietka hladká. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okenné výplne v spoločných priestoroch a vo väčšine bytov sú plastové s izolačným dvojsklom, interiérové dvere sú hladké plné, vstupné dvere plastové. Vykurovanie je teplovodné z centrálnej kotolne, elektroinštalácia je svetelná i motorická, rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaných rúr, kanalizácia je zaústená do verejnej kanalizácie, ohrev teplej vody je z centrálnej kotolne.  Bytový dom je vybavený, bleskozvodom, rozvodom telefónu, el. vrátnikom, zvončekom,  požiarnymi hydrantmi. Bytový dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie, plynu, centrálneho vykurovania, el. energie,  káblovej televízie, na telekomunikačné rozvody a internet. V bytovom dome nebola prevedená žiadna modernizácia, ani prestavba, iba bežné udržiavacie práce a výmena vchodových dverí a okien v spoločných priestoroch. Napriek tomu je bytový dom vzhľadom na svoj vek dobre udržiavaný, nie je viditeľne poškodený, má zabezpečenú vhodnú údržbu.

Spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strecha, chodba, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiska, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú: spoločná práčovňa, kotolňa vrátane technologického zariadenia, sušiareň, kočikáreň, mangľovňa, spoločná televízna anténa, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Predmetný byt sa nachádza na 3. poschodí bytového domu a pozostáva z troch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, špajze a chodby. Súčasťou bytu sú dve pivnice v suteréne. V byte boli počas jeho užívania vykonávané iba bežné udržiavacie práce, okrem toho boli vymenené okná za plastové a podlahy v izbách. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné hladké. Podlahy v dvoch izbách sú plávajúce laminátové, v ostatných miestnostiach bytu je PVC podlaha, zakrytá kobercom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, okenné žalúzie hliníkové, dvere pôvodné hladké plné, alebo čiastočne zasklené. Vstupné dvere do bytu sú z oboch strán čalúnené koženkou. Elektroinštalácia v byte je svetelná s poistkovými automatmi, rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaných rúr. Ohrev teplej vody je z centrálnej kotolne.. Vykurovanie bytu je teplovodné taktiež z centrálnej kotolne rebrovými liatinovými vykurovacími telesami, na ktorých sú namontované merače tepla a termoregulačné hlavice. Kuchyňa je vybavená kuchynským sporákom na zemný plyn s elektrickou rúrou, digestorom a pôvodnou kuchynskou linkou na báze dreva. Drez je smaltovaný s obyčajnou. Bytové jadro je murované, v kúpeľni sa nachádza pôvodná smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, vodovodná batéria nerezová páková so sprchou, umývadlová batéria je obyčajná, WC je nové so zabudovanou nádržkou v stene. Vybavenie bytu: domáci telefón, káblová TV, internet.

Byt je dobre udržiavaný, nie je viditeľne poškodený. Je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

Súvisiace dokumenty

Mapa lokality

BytSpráva ZÁHORIE

BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o. Záhorácka 5 901 01 Malacky IČO: 45296456 DIČ: 2022944990

Zobraziť profil

Kontakt

Ďalšie dražby