Zavolajte nám: 0917 882 346

Rodinný dom Oponice / okr. Topoľčany

Naša značka: DD 02/2018
19.170€
Rozmer nehnuteľnosti: 127  Obytná plocha: 127  Spálňa: 1 Izba: 2 Kúpeľňa: 1 Rok výstavby: 1920 Poschodie: 1 Pivnica: 1 Materiál: tehla PSČ: 956 14

Naša značka:  DD 02/2018
Poradie dražby:  prvé kolo
Navrhovateľ dražby: ALTERING, s.r.o., Mierové nám. 10A, 901 01  Malacky
Dražobník: Dražobná EPPA, s.r.o.
Znalecká hodnota: 21.300,00 €
Kontaktná osoba: Andrea Kubecová, mobil: 0917 882 346, email: drazobnaeppa@gmail.com
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jana Jánošková, Štefánikova trieda 27, 949 01  Nitra

Dátum a čas konania dražby: 19.11.2018 o 10.00 hod.

Termín obhliadky č. 1: 23.10.2018 o 10.30 hod.

Termín obhliadky č. 2: 13.11.2018 o 10.30 hod.

Dražobná zábezpeka: 5.000,00 €

Najnižšie podanie: 19.170,00 €

Označenie, opis a stav predmetu dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Oponice,  zapísané na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor, na LV č. 180 ako rodinný dom so súp. č. 27, postavený na parc. č. 67/2 a parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc. č. 67/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 m2, parc. č. 68/2  – záhrady o výmere 654 m2 v celosti.

Rodinný dom súpisné číslo 27 postavený na parcele č.67/2 je jednopodlažný dom bez podpivničenia. Podľa informácií z obecného úradu bol dom postavený v roku 1920 a v roku 1962 zrekonštruovaný. Podľa vizuálneho stavu fasády, bol v roku 2016 opäť s časti rekonštruovaný. Jediné okno nasmerované do ulice je plastové s plastovými žalúziami. Strecha je pôvodná, krov aj krytina pravdepodobne z roku 1962.

Dom je postavený z dobových materiálov, okná sú drevené obyčajné (okrem predného plastového), interiérové dvere sú plné alebo zasklené v oceľových zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové, plávajúce v ostatných miestnostiach sú to keramické dlažby. Omietky sú vápennocemetové, opatrené maľovkou. V kúpelni a wc je na stenách keramický obklad. Vykurovanie plynové – gamatkami. Kuchynská linka bez zabudovaných spotrebičov, okrem nerezového drezu, bolo vyhotovená v roku 2013. Rovnako aj dlažby v kuchyni a predsieni. V roku 2016 pribudlo plastové okno a laminátové podlahy.

 

Technické riešenie:
– Základy – kamenné – s vodorovnou izoláciou
– Zvislé nosné konštrukcie – murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie – tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia,       drevené)
– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom drevené trámové
– Strecha – krovy – väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove – pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu len         žľaby a zvody, záveterné lišty
– Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
– Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  – vane;  – WC min. do výšky 1 m;  – kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
– Výplne otvorov – dvere – plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná – jednoduché drevené alebo oceľové; okenné žalúzie – plastové
– Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností –                   keramické dlažby
– Vybavenie kuchýň – sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  – drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  – kuchynská linka z materiálov na
báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
– Vybavenie kúpeľní – vaňa oceľová smaltovaná;  – umývadlo; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou;  – pákové nerezové; záchod – splachovací bez umývadla
– Vykurovanie – zdroj vykurovania – lokálne – plynové kachle;  – lokálne – na tuhé palivá obyčajné
– Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným
vykurovaním
– Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové  a azbestocementové potrubie
– Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná; elektrický rozvádzač – s automatickým istením
– Vnútorné rozvody plynu – rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

Pri obhliadke neboli zistené závažnejšie nedostatky a poruchy, predpokladá sa priemerná údržba domu a relatívne dobrý stavebnotechnický stav domu.
Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

Súvisiace dokumenty

Mapa lokality

BytSpráva ZÁHORIE

BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o. Záhorácka 5 901 01 Malacky IČO: 45296456 DIČ: 2022944990

Zobraziť profil

Kontakt

Ďalšie dražby