Zavolajte nám: 0917 882 346

Rodinný dom – Veľké Leváre, okr. Malacky – UPUSTENÉ

Naša značka: DD 02/2019
Rozmer nehnuteľnosti: 94,37  Obytná plocha: 94,37  Spálňa: 2 Izba: 1 Kúpeľňa: 1 Rok výstavby: 2009 Materiál: siporexové murivo a zateplenie 16 cm PSČ: 90873

Naša značka:  DD 02/2019
Poradie dražby:  prvé kolo dražby
Navrhovateľ dražby: ALTERING s.r.o., Mierové nám. 10A, 901 01  Malacky
Dražobník: BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o., Záhorácka 5, 901 01  Malacky
Znalecká hodnota:  123.000,00 €
Kontaktná osoba: Andrea Kubecová, mobil: 0917 882 346, email: bytspravazahorie@gmail.com
Miesto konania dražby: 

Dátum a čas konania dražby: 

Termín obhliadky č. 1: 

Termín obhliadky č. 2: 

Dražobná zábezpeka: 

Najnižšie podanie: 

Označenie, opis a stav predmetu dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Veľké Leváre, zapísané na Okresnom úrade Malacky, katastrálny odbor na LV č. 3810 ako rodinný dom so súp. č. 1288, postavený na parc. č. 1177/36 a parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc. č. 1177/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 246 m2, parc. č. 1177/36 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2 v celosti.

Rodinný dom je postavený v obci Veľké Leváre v časti s pôvodnou i novou výstavbou rodinných domov. Objekt je prístupný po miestnych spevnených komunikáciách ( s výnimkou posledných cca 30 m) s možnosťou napojenia na verejný rozvod pitnej vody, zemného plynu, elektrickej energie a pevnej telefónnej siete. Pozemok je rovinatý.

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou. Nosné steny nadzemného podlažia sú zo siporexového muriva hrúbky 30 cm s dodatočným zateplením obvodového muriva polystyrénom  hrúbky  16 cm. Deliace konštrukcie sú murované zo zhodného materiálu menšej hrúbky.  Strop je s rovným podhľadom železobetónový. Krov je drevený pultový. Krytina na krove je betónová škridlová BRAMAC. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu s farebnou úpravou. Ostatné klampiarske konštrukcie sú z hliníkového plechu. Fasáda objektu je tenkovrstvá zrnitá na zatepľovacom systéme. Vnútorné dvere sú drevené dýhované. Vstupné dvere sú plastové. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy v dome sú z keramickej dlažby a veľkoplošných parkiet. Vykurovanie je teplovodné s oceľovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod vody je plastovým potrubím studenej a teplej. Kanalizácia do domovej žumpy je z plastového potrubia. Zdrojom TÚV je kotol ÚK.  Zdrojom vykurovania je plynový kotol ÚK zn. PROTHERM. Vnútorné vybavenie na prízemí tvorí WC kmbi, plastová rohová vaňa, umývadlo plastová rohová vaňa v kúpeľni. K vybaveniu kuchyne patrí kuchynská linka na báze dreva celkovej dĺžky 2,0 s nerezovým drezom, plynovým sporákom s elektrickou rúrou, digestorom. Vnútorné obklady sú kúpeľni a za kuchynskou linkou. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Objekt je vybavený bleskozvodom a rozvodom TV signálu pod omietkou.

Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

Súvisiace dokumenty

Mapa lokality

BytSpráva ZÁHORIE

BytSpráva ZÁHORIE, s.r.o. Záhorácka 5 901 01 Malacky IČO: 45296456 DIČ: 2022944990

Zobraziť profil

Kontakt

Ďalšie dražby